شبــــــــــــــــــــ یخــــــــــــــی

دیر گاهی است در این تنهایی رنگ خاموشی در طرح لب است

عشق واقعی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟

 

عشق واقعی چیست:

 

 

1.اطمینان قلبی

 

 

2.پاکی و صداقت

 

 

3.گذشت و ایثار

 

 

4.پذیرفتن طرف مقابل

 

 

5.عشق نه احساسات

 

 

6.عشق باید بسازد نه ویران کند

 

 

7.تعالی و سوئد نه شکست و سقوط

 

 

8.عشق یعنی اینکه در یک دل دو دوست نگنجد

 

 

9.عشق یعنی آزادی و آزادگی نه دربند بودن و اسیر شدن

 

 

10.عشق یعنی پرواز تا خدا

 

 

11.در عشق پاک هرگز ترس و اضطراب و دو دلی وجود ندارد

 

 

12.عشق باید زیبای آفرین باشد

 

 

13.عشق باید به انسان نشاط دهد نه  افسردگی و تنهایی و غم

 

 

14. عشق باید ما رابه عبودیت برساند نه فراموشی

 

 

 و بالاخره عشق باید همراه با معنویت باشد

 

و هوای نفسانی چنین عشقی پشتیبانش خداست

 

 

 

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

[ ] [ ] [ یه انسان ] [ ]